פפיתחו רמקולים!!!!!!!!!!!!!!!!

לכל אדם כוכב וכל אדם כוכב ...