גוון אינדיגו! צבע רוחני והפיה המשועשעת שחוגגת עם פיות קטנות כשברקע הירח? מיסטי לגמרי.

ג