10 הגופים האנרגטיים לפי שיטת אילן האושר והקבלתם לקלפי הטארוט  ולתורת הקבלה:

 

 

25 דרגות האדם לפי הקבלה והקבלתם לקלפי הטארוט :

 

1-     נפש דנפש- מלכות דמלכות- נער המטבעות- גוף הפעולה (אדום)

2-     רוח דנפש- תפארת דמלכות- אביר המטבעות – גוף פעולה(אדום)

3-     נשמה דנפש- בינה דמלכות- מלכת המטבעות- גוף פעולה (אדום) ומעבר לגוף הרגש(כתום)

4-     חיה דנפש- חכמה דמלכות- מלך המטבעות – גוף רגש(כתום)

5-     יחידה דנפש- כתר דמלכות- אס המטבעות – גוף רגש(כתום)

6-     נפש דרוח- מלכות דתפארת- נער החרבות – גוף שכל(צהוב)

7-     רוח דרוח- תפארת דתפארת – אביר החרבות – גוף שכל (צהוב)

8-     נשמה דרוח- בינה דתפארת- מלכת החרבות – גוף שכל (צהוב) ומעבר לגוף האינטואיציה

9-     חיה דרוח- חכמה דתפארת- מלך החרבות – גוף האינטואיציה (ירוק)

10- יחידה דרוח- כתר דתפארת – אס החרבות – גוף האינטואיציה(ירוק)

11- נפש דנשמה- מלכות דבינה- נער הגביעים- גוף האהבה (כחול)

12- רוח דנשמה- תפארת דבינה- אביר הגביעים – גוף האהבה (כחול)

13- נשמה דנשמה- בינה דבינה- מלכת הגביעים- גוף האהבה (כחול) ומעבר לגוף הראיה

14- חיה דנשמה- חכמה דבינה- מלך הגביעים – גוף הראיה(אינדיגו)

15 יחידה דנשמה- כתר דבינה- אס הגביעים – גוף הראיה (אינדיגו)

16- נפש דחיה- מלכות דחכמה- נער השרביטים – גוף השלמות (סגול)

17-רוח דחיה- תפארת דחכמה- אביר השרביטים – גוף השלמות (סגול)

18- שמה דחיה- בינה דחכמה- מלכת השרביטים – גוף השלמות(סגול) ומעבר לגוף תודעה קוסמית

19- חיה דחיה- חכמה דחכמה- מלך השרביטים – גוף תודעה קוסמית(זהב)

20- יחידה דחיה- כתר דחכמה- אס השרביטים – גוף תודעה קוסמית(זהב)

21- נפש דיחידה- מלכות דכתר – המגדל,הכוכב,הירח,השמש,יום הדין,העולם- גוף אור(כסף)

22- רוח דיחידה- תפארת דכתר- הגלגל,התלוי,צדק,המוות,מתינות,שטן -גוף אור(כסף)

23- נשמה דיחידה- בינה דכתר- הקיסר, הכהן,אוהבים,מרכבה,כח,הנזיר- גוף אור ומעבר לאינסוף

24- חיה דיחידה- חכמה דכתר- קוסם,כהנת,קיסרית – גוף אינסוף(לבן)

25- יחידה דיחידה- כתר דכתר – השוטה – גוף אינסוף (לבן)

 

 

 

© כל הזכויות שמורות לאושר לין

 

בחזרה לדף הבית