עץ החיים מורכב מעשר ספירות שהן עשרה כוחות מופשטים העומדים מאחורי כל דבר הנראה לעין. אלה עשרה מקורות אנרגיה במימד האצילות.
מספר עשר מייצג עושר רוחני- עיקרון המעשר, עשרה למנין,עשרת הדיברות וכל השיטה העשרונית. עשר הינו תוצאה סופית של כוחות.
שיטת אילן האושר לוקחת כל ספירה והופכת אותה לגוף אנרגטי של האדם מאחר וכל אדם הינו עץ.
הספירות הן כניסה לאינסוף וניתן לראות אותן בדרכים רבות כמו מרכזי האנרגיה באדם וכד'.
 
עשר הספירות מתחלקות לחמשה עולמות לפי תורת הקבלה.
הספירה כתר מייצגת את העולם של האדם הקדמון, הספירה חוכמה את מימד האצילות, הספירה בינה את עולם הבריאה, הספירה תפארת מרכזת את ספירות החסד,הגבורה,הנצח,ההוד והיסוד ומיצגת את עולם היצירה.
הספירה מלכות את עולם העשיה.
בכל תהליך קיימים 5 שלבים המקבילים לשם המפורש- ייהוה - היוד הראשונה מכונה קוצו של יוד.
שלב 1 - הכתר- המקור הקוסמי לתהליך.
שלב 2 - החוכמה- נקודת המוצא - בראשית- שם משחק
שלב 3 - הבינה- תיכנות,תוכנית
שלב 4 - תפארת- יצירתיות וזכות הבחירה (מזל)בהקבלה לתכנות(גורל)-
שלב 5 - המלכות-עשיה ותאכלס.
 
היהדות בכללותה תמיד הולכת בכיוון של מלמעלה למטה.
 
היהודי הוא יד של יהוה.
הספירות מספרות לנו סיפורים. הן מימדים בתוכנו ומחוצה לנו והיופי שבדבר שכל מה שיש בפנים יש בחוץ ולהיפך.
 

 בחזרה לדף הבית