העבודה היחידה שיש לאדם היא תמיד העבודה עם עצמו

 

 

 

כל השאר הוא השתקפות של העבודה הפנימית !

 

חוק 1

חוק 2

חוק 3

חוק 4

חוק 5

חוק 6

חוק 7

חוק 8

חוק 9

חוק 10

חוק 11

חוק 12

חוק 13

חוק 14

חוק 15

חוק 16

חוק 17

חוק 18

חוק 19

חוק 20

חוק 21

חוק 22

חוק 23

חוק 24

חוק 25

חוק 26

חוק 27

חוק 28

חוק 29

 

 

חוקים צריך לכבד !

בחזרה לדף הבית