מיסטיקה הינה תורת הנסתר

 

יש דברים ניסתרים לא נבין לא נדע ...

 

 

 

במופלא ממך אל תדרוש !!!