בוודאי שמעתם על הסרט הסוד.

הסרט מהווה סימן לשינויים המתחוללים בכדור הארץ ובאדם.

צפייה מומלצת !