מה עשה האדם מהטבע ?

בנה ערים !

סיפור מגדל בבל חוזר על עצמו ...

אבל ...

יש גם יתרונות.

 

כנסו לעולם אורבני