תיקשור 1

העולם נמצא כרגע בשינוי תדר. השינוי משפיע עלינו. זה מתבטא באי-שקט מתמיד ובידיעה ש – "זה לא הכל". מתפתח צורך למשהו נוסף מעבר לחומריות. הצלחה כמו כסף, קאריירה, נישואין, פופולריות חברתית וכד' אינם מספקים יותר. משהו חסר....