תיקשור איננו מטרה.

הוא אמצעי.

המטרה היא הדרכה רוחנית והילינג