תיקשור 2

אנשים נאחזים במסגרות ומחפשים שליטה. גישה זו גורמת לקיבעון ועוצרת את הזרימה. מאמינים בראציו על מנת לקבל בטחון עצמי אלא שבטחון זה הינו מזוייף. כל מה שמוכר איננו תמיד מוכר...

דפוס ההישרדות הזה נובע מפחדים. תחושה שאנחנו מציאות נפרדת. שרק מה שמוכר לנו בטוח. הפחדים מנהלים את החיים ובטחון עצמי אמיתי איננו קיים באמת.

תחרותיות,מאבקי-כח, רגשי נחיתות ומושגי הצלחה חיצוניים אינם מביאים אושר.