תיקשור 7

האם יש לכם תרבות אישית?

מערכת חוקים וכללים או ערכים?

חוק חשוב ביותר הינו חוק ההנאה. זהו סמן.

כשאיננו נהנים ממישהו או ממשהו זו התראה! משהו איננו נכון שם....

לתשומת לבכם.

כשמישהו או משהו נכונים, אמיתיים ונקיים – הכל זורם.

כשהכל זורם אנחנו נהנים!!!!

אנחנו פה על מנת להינות ולא להתענות!!!