האנדיאנים אומרים שהשטן יושב בפה.

 אל תתיחסן למה שאנשים מדברים - יותר למה שהם משדרים