חשוב חיובי. לא תמיד תשיג מה שאתה רוצה חבב את מה שאתה משיג...