פפיתחו רמקולים!

 

צ'אקרה בהודית משמעותה גלגל. צ'אקרות הינן מרכזי אנרגיה בגוף והאנרגיה זורמת בהן בצורה ספירלית. בגוף עצמו קיימות 7 צ'אקרות מרכזיות אבל האמת שקיימות גם צ'אקרות מחוץ לגוף.

כל צ'אקרה בונה גוף אנרגטי המקרין הילה.

בתיקשור שקיבלתי גיליתי 5 צ'אקרות נוספות מעל לראש ואז מתקבלות 12 צ'אקרות שחוזרות על עצמן, כאשר כל אחת קשורה למזל אסטרולוגי מסויים.

לפניכם פרוט של הצ'אקרות בהתאמה לקלפי הטארוט- המערכת המישנית וההשפעות האסטרולוגיות עליהם. הוספתי מימדים של עץ החיים וספירות.  

 

 

1-     שורש – אס שרביטים – מקור האנרגיה של האש –  מימד חכמה

2-     שורש- 2 שרביטים- מרס בטלה –גבורה דחסד – מימד חכמה

3-     שורש- 3 שרביטים- שמש בטלה – תפארת דחסד – מימד חכמה

4-     שורש- 4 שרביטים- ונוס בטלה – נצח דחסד – מימד חכמה

5-     מין- 5 מטבעות- מרקורי בשור –הוד דגבורה – מימד חכמה

6-     מין- 6 מטבעות- ירח בשור – יסוד דגבורה- מימד חכמה

7-     מין- 7 מטבעות- שבתאי בשור- מלכות דגבורה- מימד חכמה

8-     מקלעת- 8 חרבות- יופיטר בתאומים – חסד דתפארת – מימד חכמה

9-     מקלעת- 9 חרבות- מרס בתאומים- גבורה דתפארת- מימד חכמה

10- מקלעת- 10 חרבות- שמש בתאומים- תפארת דתפארת- מימד חכמה

11- לב- אס הגביעים- מקור האנרגיה של המים –  מימד בינה

12- לב- 2 גביעים- ונוס בסרטן- נצח דנצח- מימד בינה

13- לב- 3 גביעים – מרקורי בסרטן- הוד דנצח- מימד בינה

14- לב- 4 גביעים- ירח בסרטן- יסוד דנצח- מימד בינה

15- גרון- 5 שרביטים- שבתאי באריה- מלכות דהוד – מימד בינה

16- גרון- 6 שרביטים- יופיטר באריה- חסד דהוד – מימד בינה

17- גרון- 7 שרביטים – מרס באריה- גבורה דהוד – מימד בינה

18- עין 3 – 8 מטבעות- שמש בבתולה- תפארת דיסוד – מימד בינה

19- עין 3 – 9 מטבעות- ונוס בבתולה- נצח דיסוד – מימד בינה

20- עין 3 – 10 מטבעות – מרקורי בבתולה- הוד דיסוד – מימד בינה

21-  כתר- אס החרבות – מקור האנרגיה של האויר – מימד תפארת

22- כתר- 2 חרבות- ירח במאזניים – יסוד דחסד – מימד תפארת

23- כתר – 3 חרבות – שבתאי במאזניים-  מלכות דחסד – מימד תפארת

24- כתר- 4 חרבות – יופיטר במאזניים- חסד דחסד – מימד תפארת

25- צ.8 – 5 גביעים- מרס בעקרב – גבורה דגבורה – מימד תפארת

26- צ.8 – 6 גביעים- שמש בעקרב- תפארת דגבורה- מימד תפארת

27- צ.8 – 7 גביעים- ונוס בעקרב- נצח דגבורה- מימד תפארת

28- צ.9 – 8 שרביטים -  מרקורי בקשת- הוד דתפארת – מימד תפארת

29- צ.9 – 9 שרביטים- ירח בקשת – יסוד דתפארת – מימד תפארת

30- צ.9 – 10 שרביטים- שבתאי בקשת – מלכות דתפארת – מימד תפארת

31- צ.10 – אס המטבעות- מקור האנרגיה של האדמה – מימד מלכות

32-  צ.10 – 2 מטבעות – יופיטר בגדי- חסד דנצח- מימד מלכות

33- צ.10- 3 מטבעות- מרס בגדי- גבורה דנצח- מימד מלכות

34- צ.10 – 4 מטבעות – שמש בגדי – תפארת דנצח – מימד מלכות

35- צ.11 – 5 חרבות- ונוס בדלי- נצח דהוד – מימד מלכות

36- צ.11 – 6 חרבות – מרקורי בדלי- הוד דהוד – מימד מלכות

37- צ.11 – 7 חרבות – ירח בדלי – יסוד דהוד – מימד מלכות

38- צ.12 – 8 גביעים – שבתאי בדגים- מלכות דיסוד – מימד מלכות

 

 

 

בחזרה לדף הבית

© כל הזכויות לגבי המידע שמורות לאושר לין.