גוף השלמות נמצא בתדר של הנשמה.

הוא עוטף את גוף הראיה.

כשהאדם מגיע לשלמות אישית הוא מבין שיש לו הכל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחזרה לדף הקישורים

בחזרה לדף הבית