האור בא מהלב.

הלב יודע.

בלב שוכנת הרוח.

החמלה.

האור