אחד מגיע לרופא עם בעיות עיכול.

דוקטור הוא אומר לו, לא יודע מה לעשות.

אני אוכל המבורגר, יוצא לי המבורגר

אני אוכל אבטיח, יוצא לי אבטיח...

תאכל חרה... אומר לו הרופא.