למה מוהל זה מקצוע מחורבן?

 

כי הוא אף פעם לא יודע איזה זין מחכה לו...