מתרגלת באלגברה: "ערכים עצמיים זה מאוד קל - אתה פשוט צריך לזכור מאיפה אתה יוצא ולאן אתה הולך."
סטודנט: "כן - אני יוצא מדעתי והולך להכשל."