כיצד ניצל העולם מן המבול השני?


  סיפור נח 2007 -  

 בשנת 2007 ביקר ריבונו של עולם אצל נח, שהתגורר לא הרחק מהים ואמר לו,

בני  האדם על כדור הארץ שוב מושחתים והמקום הפך לבלתי נסבל, אני מתכוון להתערב.

עשה לך תיבה וכנס אליה זוג מכל החי על פני האדמה,

אתה רשאי לצרף גם כמה מבני האדם, מהטובים שנותרו בהם.

אני מקציב לך חצי שנה כדי לסיים את הבניה  כולל כינוס החיות, שכן בדעתי להמטיר מבול 40 יום ו-40 לילה...'

כחלוף 6 חודשים, מסתכל רבש'ע למטה ורואה את נח מטאטא את החצר ותיבה אין!

'נח!!!, פונה אליו רבש'ע בכעס, היכן התיבה?'

 'יסלח לי רבש'ע' מתחנן נח  'אבל אתה חייב להבין, הזמנים השתנו, זה לא מה שהיה פעם !!!

 כיום, לא ניתן להתחיל לבנות ללא אישור בניה. במסגרת מערכת ההתניות להיתר,
 אני מנהל מזה כמה חודשים,  דין ודברים עם התחבורה בקשר לציר התנועה של החיות,
 עם מכבי אש, בקשר למערכת האזעקה של התיבה במקרה של שריפה,

בין לבין  התכנסו כל השכנים שלי והגישו התנגדות לוועדה המחוזית,

כיוון שלדעתם התכנית  של בניית התיבה חורגת מהתב'ע המקומית,

ושהבנייה החדשה תחסום להם את הנוף...
בשלב זה אני מצוי בהליך גישור כדי לקבל את הסכמתם...

בינתיים, הוועדה המחוזית דרשה ממני להכין אומדן עלויות למעבר התיבה לים.
ניסיתי להסביר להם שאין צורך, כי הרי הים יגיע ממילא עד התיבה. זה פשוט לא מעניין אותם !

להשיג עצים בכמות הנדרשת, גם זה סיפור לא קטן, נתקלתי בחסמים של הירוקים,
הם טוענים שאספקת כמות כזו של עצים תפגע באיכות הסביבה,

ושזה גם יגרום להכחדת מיני מינים ותת מינים של בעלי חיים, ויסכן גם את האחרים...
נסיתי להסביר להם, שבדיוק ההיפך, שהרי התיבה אמורה להציל מינים רבים מהמבול, הם לא השתכנעו!

כאשר התחלתי בינתיים את איסוף זוגות בעלי החיים, התערבו החברה להגנת הטבע,
הקרן העולמית לשימור חיות הבר,  (
WWF
)   ואפילו בריז'יט ברדו התנפלה עלי בטענה
שאני מתכנן לפגוע בבעלי חיים וביניהם טורפים בכך שאני מתעתד לכלוא אותם נגד
רצונם בתאים קטנים מדי, ובעשותי כך, אני מתאכזר לחיות...

בנוסף, קיבלתי דרישה מהמינהל לפיתוח בר קיימא, לתת להם תסקיר השפעות המבול המדובר על הסביבה...

בד בבד, נאלצתי להתמודד עם משרד התמ'ת , משרד הפנים ושירות התעסוקה

בקשר  להעסקת עובדים זרים לבניית התיבה,  משטרת ההגירה החלה לרדת לחיי

ולקנוס אותי כאשר נמצאו ליד התיבה עובדים לא מורשים, ההסתדרות מצידה

חייבה אותי  להעסיק עובדים מקצועיים בתחום בניית תיבות, שהם כמובן חברי הסתדרות...

לבסוף, רשות המיסים הטילה עיקול על התיבה המיועדת תוך שהגישה נגדי שתי תביעות,

האחת, בטוענה שיש בכוונתי לעזוב את המדינה בדרכים בלתי לגאליות,
התביעה השניה הוגשה מטעם אגף המכס, נסיון להבריח בגבול, חיות יקרות ערך.
ובכן, אנא, סלח נא לי, ריבונו של עולם ! אבל עם כל אלה, איני בטוח שאוכל
 אפילו ב-10 שנים לבנות את התיבה...'

 מיד התפזרו כל העננים. קשת מדהימה הופיעה ברקיע השמים.

 נח הרים את עיניו השמימה ושאל ריבונו של עולם האם אתה מתכנן באמת להרוס את
 כל העולם ?


 'אין כבר צורך' ענה לו רבש'ע

 'רשויות השלטון והפקידות, כבר ידאגו לכך יפה מאד ...'