אתם מאמינים בפיות? ראו את הפיה הזו עולה מן הגלים כמו ונוס אפרודיטה!שמתם לב לכוכב הים בשיערה?למרות הקדרות המסויימת בתמונה יש בה יופי ומיסתוריות. מה תפקיד הפיה הזו? האם היא אחראית על ההשראה הנובעת מהגלים?