לפי שיטת אילן האושר האדם משודרג להיות מלך.

המלך מנהל את חייו ויוצר את המציאות שלו.

 

 

על מנת שהאדם יוכל לנהל את חייו עליו לבנות תרבות אישית שמבוססת על מערך חוקים ועקרונות.

לפניכם תמונות שמשקפות חוקים אישיים המקבילים לחוקים הקוסמיים - מומלץ לכם לאמץ אותם !

פתחו רמקולים!!!!!

כנסו